Poetry Issue 23

ISSUE 23 : JANUARY-JUNE 2017

Bomen Guillermo

Walang Pamagat

parang laro lang
nagtatayo ka noon ng
di mabilang na mga
monumento para sa iyong sarili
na gawa sa mga bungo ng tao
nagtatago ako sa
loob ng puting kulambo
nagbabasa ng mga kwento
tungkol sa mga
higante, bruha, dwende at
mga halimaw na may panlason
sa demonyo na umaagos
sa kanilang dugo
nagmartsa ang sanlibong sundalo
hatid kang nakatrono sa iyong puntod na
gawa sa tore ng mga buto
tuyong apdo ang iyong pangalang
nakapahid sa nitso, ginising ng pagpapaputok
ng mga riple ang lason sa aking dugo
nagsimulang pumuti ang
aking balbas, pagpanaw ko’y
itatapon ang aking
makamandag na abo sa hangin
sa mga ilog
alam ko kung saan
ka hahanapin