Poetry Issue 20:2

ISSUE 20:2 : JULY-DECEMBER 2014

Marlon Hacla

mula sa Melismas

Bukod sa tubig, bukod sa paglalayag, mga pagpatay
at mga resulta ng pagbibilang ng hakbang,
pagsunod sa kapahamakan gayundin ang pagkilala
sa mga galaw na itinatago ng mga dayandang.
Malamig ang panahon para sa paglukso
sa mga konklusyon kung dumidistansiya
ba ang mga konstelasyon. Parang nauuso
na naman ang pagmimiron sa mga signos
ng pagbabalik ng Panginoon. Sabay-sabay
na naman ba ang pagposisyon, naglulusugan
ba ang mga puso ng mga bata, bumibilis
ba ang mga kabayo? Kung mag-iisip ba ako
ng mga ibon, lalabas ba ang mga ibon?
Kung mag-iisip ba ako ng kaluwalhatian,
lalabas ba ang mga mekanismo ng hangin,
papangalanan ba ang lahat ng klase
ng sugat upang ipaliwanag ang mga pinsala
sa paligid, upang linawin ang paglampas
ng tubig sa mga naitakdang hangganan
kung hangganan bang maituturing
ang mga pisi at tulos ng aking ligalig?

1   ·   2   ·   3   ·   4   ·   5