Poetry Issue 20:2

ISSUE 20:2 : JULY-DECEMBER 2014

Marlon Hacla

mula sa Melismas

Halos tawagin na kaming isang paglalakbay
dahil sa mga kulay ng mga kakailanganin
para paandarin muli ang mga pagkilos
para sa pagpapanibago ng mga bagay-bagay.
At bigla-bigla, wala nang laman
ang aming mga ginawa. Mga pag-iisip
na lumalalim sa tanghali, bumababaw
sa dapithapon, parang dagat.
Parang kalmadong paglangoy
tungo sa kaningningan ng maykapal.
Inaanod ang mga salaming mangkok,
isang malaking piraso ng tela
na ang hangin, itinago sandali
ng tubig ang kanyang mga batong-
pangil dahil ito na ang huling
pagkakataon upang magkasaysay
ang mga pananatiling tiniis niya
upang hintayin ang pangakong mula
sa kailaliman, ihahayag ang mga batong-
rosas at ipuputong sa kanyang ulunan.
Sa kabilang rehiyon, magsusulit
ako't pasasayawin ko ang bawat silid
ng aking kaluluwa sa lalong madaling panahon.

PREVIOUS         NEXT

1   ·   2   ·   3   ·   4   ·   5