Poetry Issue 20:2

ISSUE 20:2 : JULY-DECEMBER 2014

Marlon Hacla

mula sa Melismas

Tulad ng isang gubat, bigla kaming
naglakihan. Nalasing kami
sa mga teknikal na pagkamangha.
Sa paghina ng mga tinig
namin sa ilang, kinukutya na kami
ng panahon. Naghuhugis-dagat
na ang aming mga pangamba.
May bahay na nagbabaga
sa isip ng bawat isa rito.
Sa kabilang kalsada, patuloy
ang mga byolonselista
sa pagtataboy ng mga espiritu.

PREVIOUS         NEXT

1   ·   2   ·   3   ·   4   ·   5