Poetry Issue 9

   Issue # 9: January-June 2008

Allan Derainmula sa Ang Munting Banal na Aklat ng mga Kumag


      ang bantay at si kamatayan


                  Naghihingalo na ang matandang babae sa kaniyang higaan. Sa kaniyang gawing paanan, matamang nagbabantay ang kaniyang alagang itim na pusa. Kagabi pa ito naroon at nakalikaw sa kulay lupang balabal ng matanda. Batid kasi nitong anumang oras ay puwedeng dumating ang inaantabayanan. Darating ito sa anyo ng isang daga at ang buhay ng kaniyang matandang amo ay tinapay na tatangayin.