Poetry Issue 9

   Issue # 9: January-June 2008

Allan PopaAng Huli sa mga Huli


   Pagkalipas ng mangingibig, pagkaraan ng estranghero

   pagkatapos ng Diyos

   saan ngayon
   babaling?

   Sadyang ang bawat pagtatangkang tumula
   ay suliranin ng paghahanap
   ng patutungkulan,

   sa bawat pagharap sa blangkong papel

   nakakubli itong pag-aasam na may nagkukubli
   sa likod ng kawalan:

   isang mukhang tahimik na sumasabay sa iyong pagbilang

   ang maaaring bumulaga anumang sandali
   upang unahan ka sa pagtakbo patungo sa pinagmulan,

   katulad mo, takot lamang na muling mataya.