Poetry Issue 8

   Issue # 8: July - December 2007

Faye Cura


Pahilaga


      Siya ang pinakahuli sa mga huling katutubo na anak ng unang panahon. Sa gitna ng parke sa Baguio, sumasayaw sa tunog ng gangsa ang asawa ng isang pinuno ng tribu sa Kalinga. Sa pagtitipong iyon, siya ay nagdiriwang sa halip na nagtatanghal.

      Muling binibigyang-tingkad ng liwanag ng araw ang hubad niyang dibdib at ang kumupas na mga marka ng kabunyian sa kulubot na niyang balat. Pinatitingkad siya maging ng iba pang mga katutubo na anak na ng modernong panahon, sumasayaw sa palibot niya habang pananggalang sa nakapapasong araw ang damit na tumatakip sa higit na makikinis nilang balat, higit na mapipintog nilang dibdib.

      Tinatawag na Gran Cordillera Festival ang pagtitipun-tipong iyon ng mga tribu sa hilagang rehiyon sa isang parke sa lungsod sa tuktok ng bundok. Doon, higit pa sa pakikinig sa gangsa na alingawngaw ng kung anumang nalalabi sa kultura, ipinagdiriwang din lamang ng lahi ang taliwas na pag-agos ng panahon. Muli’t muli, ang pinakamatanda ang siyang pinakahubad, ang siyang sanggol ng araw.