Poetry Essays Free Association Interviews Reviews Poetry Module About High Chair Catalogue Letters


Issue 24 Issue 23 Issue 22 Issue 21 Issue 20:2 Issue 20:1 Issue 19 Issue 18 Issue 17 Issue 16 Issue 15 Issue 14 Issue 13 Issue 12:3 Issue 12:2 Issue 12:1 Issue 10 Issue 10 Issue 9 Issue 8 Issue 7 Issue 6 Issue 5 Issue 4 Issue 3 Issue 2 Issue 1

    


poetry

Five Poems
Past Vertical
Lacrimal Point
Ad Hocalypse
Department of Never
Azimuth Limit
Jose Perez Beduya

Rise (Part One)
Adam David & Rob Cham

mula sa Osana
Ang Estatwa
Buto, Laman, at iba pang Nahahawakan
Muling Pagdating ni Piaf
Harris Guevarra

mula sa Melismas
Marlon Hacla

mula sa Nasa
Inaalala ko ngayon ang pangarap nating utopia noon
sipi mula sa Nasa (Grundrisse)
Oliver Ortega

from Now is a new no
Vincenz Serrano

mula sa Mga Nakaw na Linya
Ang Natira
Mahal na Makata
Sakaling Kapusin
Rosmon Tuazon


Issue 20 was edited by Allan Popa; visual (Land Before, 2012) by MM Yu.
Issue 20:1 Issue 20:1 Issue 21 Issue 21