Poetry Issue 15

   Issue #17 : July-December 2012

Om Narayan Velasco

   ***

   Naalala niya ang sinasabi
   ng matatanda tuwing
   nagdidilim --

   sumusukob ang mga gamo-gamo sa ilaw
   bago bumuhos ang ulan