Poetry Issue 15

   Issue #17 : July-December 2012

Om Narayan Velasco

   ***

   "Ang mga huling katinig ay ikinukubli sa lahat ng anyo ng pagsusulat"

   Ipinikit niya ang mga mata
   at pilit inunawa


   "Sa ganitong paraan, kahanga-hanga nilang naipapahayag ang sarili"

   kung saan sisimulan
   ang kanyang paghahanap --


   "Nakabatay sa babasa ang pagpuno sa kahulugan ng bawat salita"

   lista sa tubig.

    

previous      next