Poetry Issue 15

   Issue #17 : July-December 2012

Om Narayan Velasco

   ***

   Bumangon ang misyonero
   mula sa kanyang pagkakahiga.

   Bigla-bigla
   Pitong taon sa Filipinas

   Umusal ng dasal Sa anong wika

   Naupo siya sa harap ng manuscrito
   Walang iisang dila

   Muling sinimulan ang pagsulat
   Aba Guinoo Maria matoa ca na

    

previous      next