Poetry Issue 15

   Issue #17 : July-December 2012

Keith BustamanteAng Naibubukod sa Lahat ng Diyos


   Inuungusan mo ang hindi magpapahuli.
   Kung ikaw ang kawalan, mag-isa ka na

   sa mundo. Kung mag-isa, dalawa kayo.
   Kung dalawa, hindi mabibilang ang isa't

   isa. Kayo-kayo ng sa iyo ang paisa-isa
   sa pagkawala: hindi mo kayo mabilang.

   Subukan mong pumirmi, hindi na ikaw.
   Subukan mong wag magbilang, walang

   ikaw. Walang walang mawawala sa iyo.
   Kung hindi ikaw ang kawalan, sasalpok

   ka pa rin sa pag-iisa hanggang sa hindi
   mo ulit mabilang ang hindi na iba sa iyo.