Poetry Issue 16

Issue #16 : January-June 2012

   Output

   Limbo
   ni Philip Anorico

   Kung ang sanggol ay mag-isang ngumingiti,
   nakikipaglaro ito sa mga anghel.

   Sinapo sa bisig ng anghel
   ang sanggol na hindi pumalahaw
   nang mahulog mula sa kuna.

   May kapangyarihang mag-alis ng bikig
   sa lalamunan itong mga suhi
   na isinilang na una ang mga paa.

   At kung ang sariling paa ay laging inaabot,
   hinahawakan ng sanggol,
   gusto na nitong magkaroon ng kapatid.

   Nagbubuntis nang muli ang ina
   Kung ang sanggol ay laging tumutuwad
   bago matulog.

   Ang humihimbing na sanggol ay huwag
   pupupugin ng halik, kundi ay lalaki itong
   makasalanan at suwail sa magulang.

   Ipangutang ang pampabinyag upang
   mahugasan agad ang orihinal na kasalanan.

   Kung mamamatay ang sanggol na hindi binyagan
   tiyak na tutustahin ito sa lagablab ng Limbo,
   sa isang sulok ng impyerno.

   Ang pinaniniwalaang Limbo ay binawi
   ni Pope Benedict XVI noong 2007,
   nang tumutumal na ang nagsisimba’t nagpapabinyag.

   Oktubre 30, 2011
   Angono 3/7 Poetry Society
   Angono Fiesta Restaurant
   Angono, Rizal


   *

   Agam
   ni Richard R. Gappi

   Sa idlip, nalagas ang ngipin
   tila itim na paruparong dumapo
   sa hinagap ang bagabag.
   Kailangang may mabasag na baso at salamin.

   Lalupa’t kagabi, nang dumalaw
   sa isang kaibigang namaalam,
   nakalimutang maghugas ng kamay.

   Kagatin ang bato pagkagising.
   Huwag magwalis.

   Walang ligalig sa isip
   kung himbing ang panaginip.

   Oktubre 30, 2011
   Angono 3/7 Poetry Society
   Angono Fiesta Restaurant
   Angono, Rizal