Poetry Issue 16

Issue #16 : January-June 2012

   Kinalabasan

   Tula
   ni Maki Lim

   Ako ang daigdig
   na hindi ako ang nagwika.
   Ako ang daigdig na hindi ako ang nagwika.
   Ako ang daigdig na hindi ako
   ang nagwika. Ako ang daigdig na hindi
   ako ang nagwika.