Poetry Issue 16

   Issue #16 : January-June 2012Hinggil sa Linya (Binasa sa Ateneo de Manila University sa paanyaya ng Heights noong Enero 21, 2011)