Poetry Issue 16

   Issue #16 : January-June 2012Hinggil sa Intertextual na Panulat (Binasa sa De La Salle University-Manila noong Marso 14, 2012 sa paanyaya ng Department of Literature ng DLSU)