Poetry Issue 15

   Issue #16 : January-June 2012

Allan Popa





   Kapag pinag-uusapan ng makata ang kanyang taludtod para siyang naghuhugas ng ari sa harap ng publiko.

   Kapag pinag-uusapan ng makata ang kanyang taludtod para siyang naghuhugas ng ari pagkatapos makipagtalik sa kawalan.

   Kapag pinag-uusapan ng makata ang kanyang taludtod ang kanyang mga salita ay humahakbang sa akalang tulay sa kawalan.

   Kapag pinag-uusapan ng makata ang kanyang taludtod para siyang tumutulay sa alambre.

   Kapag pinag-uusapan ng makata ang kanyang taludtod pinapanood niya ang sarili habang tumutulay siya sa alambre.

   Kapag pinag-uusapan ng makata ang kanyang taludtod humahabi siya ng lambat na sasalo sa kanya sakaling mahulog habang pinapanood ang sarili na tumutulay sa alambre.

   Kapag pinag-uusapan ng makata ang kanyang taludtod hindi malayong mahulog siya kapag nawaring hangin lamang ang kanyang hinahabi habang pinapanood ang sarili na tumutulay sa alambre.

   Kapag pinag-uusapan ng makata ang kanyang taludtod hindi niya maiwasang maging mahangin.

   Kapag pinag-uusapan ng makata ang kanyang taludtod hindi niya maiwasang maging mahangin katulad sa pahayag na “pinasasalat ng mga taludtod ang hubog ng kahulugan sa tagpuan ng pandinig at paningin.”

   Kapag pinag-uusapan ng makata ang kanyang taludtod hindi niya maiwasang maging matalinghaga.

   Kapag pinag-uusapan ng makata ang kanyang taludtod ang gusto niya talaga ay tumula.

   Kapag pinag-uusapan ng makata ang kanyang taludtod naiipon ang kanyang labahin dahil walang mapagsampayan.

   Kapag pinag-uusapan ng makata ang kanyang taludtod wala siyang magagawa kundi saluhin ang kahulagan ng sariling pagkahulog.

   Kapag pinag-uusapan ng makata ang kanyang taludtod na kinahulugan hindi pa tapos ang tula.

   Kapag pinag-uusapan ng makata ang kanyang taludtod na kinahulugan may kasunod na taludtod na sasalo sa kanyang pagbagsak upang maipagpatuloy ang pagtulay sa kawalan ng masigabong palakpakan.

    

Back