Poetry Issue 16

Issue #16 : January-June 2012

   Output

   (Labahan/Nagtatampisaw ang lambat)
   ni Jonathan Tulod

                   Nagtatampisaw ang lambat
   labahan               na sumasalabid sa bumubulang
                   tubig-alat. Hampas sa bawat
                   pag-gaod ang bigat ng mantas
                   sa hiblang pilit humuhulagpos
                   sa laylayan ng pagkabata.

                   Sa wakas, abot-tanaw ko na
   planggana           ang lawak ng dagat. Sakop ko
                   ang dayametro ng mundo.
                   Dito ako gagalaw, dito ako mananahan.
                   Dito na marahil iikot ang pag-asang
                   lisanin ang paglisan.

                   At sa pagdalisdis ng tubig sa
   gripo                  mga di-mawaring liko at pihit
                   ng buhay, patuloy akong
                   magpapaanod sa alon
                   at muli’t muling tatangkaing
                   sisirin ang misteryo kung bakit
                   may linyang humahati
                   sa langit at lupa

   *

   Ang Paggawa ng Rebulto
   ni Love Joy Raza

   Mga Sangkap

   1L tubig                   Patuloy ang paghahanap ng dahilan sa kawalan ng kakayahan
                         na mag-akla ng mga kaganapan. Paulit-ulit na mga kasagutan
                         mula sa mga tiga-bangon. Lahat ito hindi maitala. Lumilipas
                         sa ala-ala. Tinatangay ng bawat minuto. Hindi naiipon.

   1.5 kg cement          Ang mga sugat sa likod dulot ng araw-araw na paghilata,
                        nagnanaknak. Nagmumulmol. Nangangalas. Nagiiwan ng
                        mga kaliskis sa sapin at punda. Nabubuhay na naaagnas,
                        isang mirakulo at anomalya.

   grade 4                   Ang pagsuko ng katawan at isip, at pagkapagod ng mga tiga-
   aggregates               bangon lahat naibaling sa araw na tinanggap ang anting-
                        anting. Ang pangakong hindi tatablan ng kahit anong
                        patalim at pampukol,lunukin lamang ang holen.
                        Binabalot ng kaligara. Binabalot ng tanda.

   concrete mixer         Pinatawag ang albularyo. Nagbitiw ito ng panalangin at
                        ibinuka bibig ng nakahilatang walang muwang sa mga
                        kaganapan.Pinainom ng timplang lunas sa parusa ng buhay na walang
                        katapusan. Bendidong tubig, pinulbong dahon, at paminta.

   concrete                  Bago pa maganap ang paghanggan sa pangako. Pinatawag
                        ang pari at pinasubuan ng ostia. Ang balita natagpuang
                        matigas na ang matanda ng may ostia sa dila.


   *

   (Toothbrush /Doon sa kaparangan)
   ni Dave Tolentino

   toothbrush              Doon sa kaparangan, sa pagtirik ng mata bandang alas tres ng
   na pudpod              hapon sumasayaw ang mga dahon ng kogonsa mamasa-
                       masang lupa. Sa gitna ng masukal at madawag na lugar na
                       dating taniman ng kamote at tubo, dinig ko ang pag-ungol ng di
                       ko kilalang ibon. Doon kami nagtalop.

   panghilod                Mahirap kamutin ang balat kapag sumasayad sa mga damong
                        ligaw. Makakapa ko sa may bandang tagiliran ang niyog na di
                        pa nabubunutan. Pero nakapagtatakang walang sawa ang
                        hangin sa paghagod nito sa gulugod ng nakatiwangwang na
                        araro. Wala siyang pakialam sa ipupukol sa amin.

   sabon                      Swabe ang alatiit ng mga sangang nababali sa sabayang pag-
                        igtad. Sobrang dulas ng leeg niya’t di ko magawang igtingan
                        ang pagkakakapit.Ngunit sa panahong yao’y naging mabango
                        ang amoy ng mga “amor seco ”. Ngunit sabay sa samyo ng
                        pag-ibig ay ang malansang amoy ng sardinas.