Poetry Essays Free Association Interviews Reviews Poetry Module About High Chair Catalogue Letters


Issue 24 Issue 23 Issue 22 Issue 21 Issue 20:2 Issue 20:1 Issue 19 Issue 18 Issue 17 Issue 16 Issue 15 Issue 14 Issue 13 Issue 12:3 Issue 12:2 Issue 12:1 Issue 10 Issue 10 Issue 9 Issue 8 Issue 7 Issue 6 Issue 5 Issue 4 Issue 3 Issue 2 Issue 1

    

Introduction to the Compass Poetry Modules

Acknowledgement


poetry

Batay sa "Habilin sa Saranggola" ni Mesandel Virtusio Arguelles

Based on "Adolescence" by Frank Bidart

Based on "Catullus: Excrucior" by Frank Bidart

Based on "12’O Clock News" by Elizabeth Bishop

Based on "Purple Bush" by Dan Chiasson

Based on "Looking" by Mabi David

Based on "Witchgrass" by Louise Glück

Batay sa "Laging Bukas ang Pinto" ni Mayo Uno Martin

Batay sa isang seksyon ng "Ilang Sandali Lamang" ni Oliver Ortega

Based on "Making Scenes" by Vincenz Serrano


Essay

Hinggil sa Intertextual na Panulat

Hinggil sa Linya

Hinggil sa Malayang Taludturan

Hinggil sa Tula bilang Anyo ng Pagtutol


Epilogo: Sa Silid-Aralan ng Tula


Issue 16 was edited by High Chair Editors; visual (Compass, 2012) by Oliver Ortega.
Issue 15 Issue 15 Issue 17 Issue 17