Poetry Issue 15

   Issue #15 : July-December 2011

Franz Joel Libo-onmula sa Butil ng Hangin


   Ilang Dekada sa Ilang Sandali


   Binalot ng segundo
   Ang buong araw.
   Sa palad nanatili
   Ang nilukot na hangin.
   Nasa matang pasara
   Ang paglubog ng araw.
   Pumatak sa pisngi
   Ang pinigang sandali.
   Nasa buntong-hininga
   Ang pagsigaw.
   Nasa gitgitan ng ngipin
   Ang pagngiti.
   Nasa paninigas ng katawan
   Ang pagnanais gumalaw.
   Nasa kuwadradong bintana
   Ang daan pauwi.