Poetry Issue 15

   Issue #15 : July-December 2011

Franz Joel Libo-onmula sa Butil ng Hangin


      Sangandaan


      Magtatapos ang daang ito sa dalawang eskinita na siyang sanga ng iba pang mga eskinita. Ang iyong palad ang iyong magiging mapa, hindi ka mawawala. Tingnan mo ang mga linya, hanapin ang sariling naghahanap sa sarili at ang sariling ito ay hindi rin mawawala. Mapa nito ang kanyang ugat at makikita niya ang sariling nagpapadaloy sa takbo ng kanyang katawan para hindi ito mawala. Susunod ito sa pagdaloy ng dugo, sa bilis ng pagtulak ng puso na itinutulak ng bilis sa pagtakbo ng may-ari nito, na hinahanap sa daan ang dalawang eskinita kung saan ito magtatapos.

       

previous      next