Poetry Issue 15

   Issue #15 : July-December 2011

Franz Joel Libo-onmula sa Butil ng Hangin


   Humigit-kumulang


   131,480,184 talampakan ang laki ng mundo. Kung dalawang
   Talampakan ang bawat hakbang, maiikot ito nang dalawang beses.

   Subalit hindi palaging ganun.

   126,000,000 beses humahakbang ang tao buong buhay niya.
   At hindi lahat sa bilang na ‘yan ay paglalakad lang.

   Sa iyong kinatatayuan ang mundo ay maaaring siyang abot na ng
   Mata. At iikot ka lang upang lahat ng ito’y iyong makita.

   Sapat na ang iyong hintuturo para gumuhit ng isang linya
   Na ang katapusan ay ikaw rin.

   Butil ng hangin lamang ang sukat ng iyong daliri
   Sa hindi maipaliwanag na sandali

   At kung bakit palaging ganun.

    

previous      next