Poetry Issue 15

   Issue #15 : July-December 2011

Franz Joel Libo-onmula sa Butil ng Hangin


   Mga Pinanghahawakan


   1.
   Tiyempong bumagsak ang ulan nang binuksan ko ang pinto. Naglakad ako. Hindi ako mapipigil ng tiyempo. Walang patak ng ulan sa aking suot. Sa gilid ko may nagbebenta ng payong. Nakatingin sa akin ang mga pasahero ng bus. May nakasalubong akong nakatalukbong ng bag, tumatakbo. Ako’y naglakad. Naglakad ako hanggang sa kumapit ang suot ko sa aking balat. Malamig at mabigat.

   2.
   Karaniwang napupuno ang mga sasakyan nang ganito ang ayos: unang dalawa sa unang likuran, pangatlo sa likod nito, sumunod na tatlo sa pangatlong likod, na susundan pa ng pangatlong tatlo sa pinakalikod, sumunod na isa sa tabi ng dalawa sa unang likuran, na susundan naman ng isa pa sa likod, at ang pinakahuli naman ay sa tabi ng drayber.

   Nakatayo ako sa labas ng sasakyan.

   Pangkat-pangkat ang mga nagsisakay.

   3.
   Hindi ka sigurado sa oras pero alam mo na sa pangalawang commercial ng unang commercial break ng pinapanood mo pagkagising bago pumasok sa eskuwelahan ay may dadaang sorbetero. Hindi mo bibitawan ang hawak mong baso matapos itong inuman ng tubig sa agahan. Uupo ka sa tabi ng bintana para marinig ang kuliling.

   Tunog mula sa loud speaker. Babaeng kumakanta. Amoy ng bulaklak. Mahabang itim na sasakyan. Iyakan.

   Mananatili ka sa tabi ng bintana, hawak ang baso mong tuyo na.

    

previous      next