Poetry Issue 15

   Issue #15 : July-December 2011

Mesándel Virtusio Arguellesmula sa Aralin sa Kasaysayan


   Mga guho ang mga salita.
   Mga labí bago pa man
   mahulog mula sa guwang
   tungo sa isa pang guwang.

   Dito lang ito, hanggang ngayon,
   maaaring magmarka. Manatili
   hanggang walang kahulugan
   na hindi nagbubura. Mga borador

   lahat ng isinulat. Itinuturo
   ang muli’t muling pagsisimula
   sa walang wakas. Inihuhulog
   sa daungan ang sorpresa ng pulang araw.