Poetry Issue 13

   Issue # 13 : January - March 2011

Jonathan GonzalesMatapos ang pagngalan


   Nalula sila sa paglalim
   ng langit matapos ni Howard pangalanan
   ang mga ulap. Iba’t ibang ulap
   na hindi nila noong una makita
   mula sa kabuuan
   ng langit. Paminsan-minsan
   hinahanap nila ang mga bituin
   na inagawan ng liwanag
   ngunit hindi pa nila alam kung ano
   ang nagbunga—nang kumapal ang dilim
   at natapakan ang buwan,
   sapat na ang gabi
   ang itawag sa kalawakan
   ng pag-iisa
   ng sari-sari nilang mga anino.

   Sa araw, nagsimula silang maghanap
   ng mga panibagong tatawagin:
   mga elemento, mga bato,
   lugar, anak, asawa, mga labi
   ng sinaunang uwak, ng ahas. Bago ang lahat
   hindi sila napapatda sa kung ano
   ang hindi mapapangalanan.
   Isa ako sa mga naghukay
   at naghukay hanggang dumami
   ang mga katanungan
   na walang tiyak ang kasagutan.
   Naramdaman kong lumalapit
   kami sa hindi malalaman
   ninuman. Isa ako
   sa mga hindi nagdilim ang paningin
   o naliwanagan, o nawalan ng pandama
   kinalaunan sa paglaki nito.

   Nilibot ko ang lungsod,
   kinalimutan ang mga pangalan
   at liko ng kalye, nang maligaw
   ibinulong ko sa isang bote
   ang aking apelyido bago ito
   binasag, nanlamig ako
   sa ulan. Ngunit hindi ito sapat
   na kabayaran, mayroon pang
   kailangang mawala
   mula sa mga tala
   at saysay at mga aklat.
   Pumunit ako ng pahina,
   isinulat ang natitira
   kong pangalan at sinilaban ito.
   Kumapit sa ’kin ang apoy, at tahimik
   kong hinintay ang dahan-dahang
   pagkalat, walang init o lamig
   ang pagsanib sa walang kaalaman.
   Bago ako maupos, may dumungaw
   mula sa isang bintana at sumigaw,
   sinubok niya akong tawagin, wala
   siyang nahanap ni isang salita.
   May pagtila. Lumiwanag,
   pagaan nang pagaan ang mga ulap.