Poetry Issue 12:3

   Issue # 12:3 : January-June 2010

Kristian Sendon CorderoAng Saksi ay Ebidensya
at Napatunayang Nagkasala


   Titigan ang mga mata ng nabubulok
   na pinya. Salatin ang tuyong balat
   ng palakang ginawang pitaka.

   May mga bangkay na hitsurang talong
   ang natagpuan sa luwasan. May mga nalunod
   na mukhang singkamas ang kanilang mukha.

   At may ilang labi na pinagtagpo-tagpo
   sa isang hukay. Hindi matiyak ang bilang
   ng mga bangkay gayong alam natin na ang sunod

   sa isa ay dalawa, tatlo, apat, lima, anim, hanggang
   mapagod tayo sa pagbibilang—tapusin ang taguan.
   At ito lamang ang dumarami: nabubulok na laman.

   Ginawa ang numero para isa-isa tayong mamatay.
   Nanghuhuli ng butiki ang mga bata para ipakain
   sa arowana. Piso ang bili sa butiki sa lugawan.

   Sinasabi sa alamat na pinatay ng binatang
   naging butiki ang kanyang nanay para ibigay
   ang puso nito sa kanyang nililigawan.

   Kutoban: na ang nanay ng butiki ay ang arowana.
   Pansinin: hawig sa karit ni Kamatayan ang tandang
   pananong. Pugot na ulo ang tuldok.

   Sabi: dating tenga ng reyna ang sandok na ginagamit
   sa pagluluto ng tengang-daga. Samantalang sa ating
   mga bundok patuloy na nananahan ang haring

   higante na naghahanap ng kanyang makulay na bahag,
   na kakulay ng bahag-hari. Narito ang isang di-inubos
   na mais mula sa kalsada. Maaaring gawa ito

   ng isang batang naumay sa lasa o daga na biglang
   ginambala kaya di natapos ang pagsiba. O
   maaaring ganito lamang ito, di nabuo ang buto.

   Pansinin ang mga ngipin. Hanapin ang lihim
   ng talim. Kailangang hulihin ang katwiran
   bago sumirit ang apdo sa dilim.