Poetry Issue 12:3

   Issue # 12:3 : January-June 2010

Kristian Sendon CorderoPost Scriptum


   Magtatangka silang isulat
   ang lahat ng mga pangyayari—
   Silang mga anak ng makata.
   Silang mga ipinaglihi sa tinta.

   Gagawa sila ng mga bagong panitik
   tungkol sa digmaan, sa sakit
   na tumutunaw ng kanilang bungo,
   sa gutom na tanging puso lamang nila
   ang papawi at makauunawa.

   Nang binulag sila ng mga kalaban
   noon nagsimulang makakita ang kanilang tenga.
   Nang pinutol ang kanilang mga kamay
   tumubo ang mga daliri sa dila.

   Pinugutan sila ng ulo kamakalawa
   At walang nangyari, wala.