Poetry Issue 11

   Issue # 11: January-June 2009

Frances Moreen NaputoPsychiatric Ward


   Kasama   May distansiya siyang iniingatan sa pagitan niya
   at ng dingding. Nakaharap ang likod sa liwanag.

   Ilang subok na ang kanyang isinugal upang mahawakan
   ang kanyang anino, ngunit naaabot lamang

   ang nagbago. Kaya ganito siyang nananatili, hanggang
   sa mahabang pikit na gabi. Sa naglahong liwanag, saklaw

   ng anino ang lalim ng silid. Lunod sa sarili nitong dilim.
   Sinasayawan niya ang saliw ng himig na siya lamang

   ang nakaririnig. Saka niya muling ibinubukas ang mga palad
   upang mahawakan ang hangin.

    

previous     next