Poetry Issue 11

   Issue # 11: January-June 2009

Frances Moreen NaputoPsychiatric Ward


   Sa Labas ng Silid   Nakahimpil siya sa sahig sa tabi ng rehas na nilalampasan
                       ng tingin upang matanaw ang nakasabit na obra,

   isang magandang dilag na kanyang tinitingala
                       tulad ng pagtingala sa langit ng mga nakadaop-palad na santo,

   ang kurba ng balikat ang marahang laylay ng buhok sa pisngi
                       ang mga matang wala sa pagi-pagitan ng bakal, tinititingala niya ito

   sa liwanag at agaw-dilim at sinisigawan niya ang mga pundidong bumbilya
                       tuwing gabi ang hindi niya matanaw na mga kandilang

   hindi gamit, sinisigawan ang espasyong pumapagitan sa mga talang
                       wala rito at hinihintay na muling tingalain ang unang silahis

   sa obrang naaabot lamang ng tanaw upang makita muli
                       kung paano ang maging malaya, maging diyos.

    

previous     next