Poetry Issue 11

   Issue # 11: January-June 2009

Frances Moreen NaputoPsychiatric Ward


   Kapwa   Nagdarasal siya sa harap ng dingding
   dahil naririnig niya ang pagsara
   ng aking mga talukap. Kakausapin ko siya
   at hindi ko maririnig ang kanyang
   sagot. May iba pang nagdarasal sa aking likod.
   Dumiriin ang palad sa palad. Ang panginginig
   ng daliri sa daliri. Hindi ko mahagilap
   ang aking tugon.

    

previous     next