Poetry Issue 11

   Issue # 11: January-June 2009

Jason TabinasPagharap Nang Walang Tinag


   Mag-ingat, paalala ni inang. Maninigas
   ang kalamnan kapag nasugatan. Sa ligid
   ng mga bitak-bitak na lapida, ang mga buto.

   Sininop namin ang kandila sa mga nilisang
   puntod. Dinarang sa apoy sa paanan ng nitso
   ng lolo. Tuwang-tuwa sa pagpatak ng luha

   ng kandila. Sa lamlam ng buwan, kakaiba
   ang halina nang pumuslit kami sa imbakan
   ng mga buto. Kumpulan ang mga tao nang

   hawiin ang takip sa parisukat na balon—
   malalim ang mga matang tumitig, nakangisi
   ang mapuputing ngipin. Mga labing inahon

   mula sa mga nitsong nilimot ng mga kaanak.
   Sisilaban, sisilaban ang mga buto’t bungo.
   Pagbalik sa puntod, hinarap ko ang aandap-

   andap na mga kandila. ‘Lo, madarama mo
   kaya ang apoy na lalamon sa ‘yong buto?

   Wala akong tinag sa naglalagablab na apoy:

   Nababanat ang himaymay na sinasalab habang
   tumatagas ang pawis sa malamig na simoy.