Poetry Issue 11

   Issue # 11: January-June 2009

Germelina LacorteBlood of Martyrs


   Matagal nang patay ang mga santo
   ngunit ganoon pa rin kung patiwarik na ibitin
   ang isang taong ayaw umamin

   Isang timba ng tubig, naghihintay sa ibaba
   naghihintay sa nahihintakutang mukha
   doon ilulublob pansamantala
   upang ilang saglit na mag-agaw-hininga.

   Ngunit bago tuluyang lagutan ng hangin
   hahayaang huminga sa pagkakabitin
   hahayaang humingal nang iilang saglit
   bago muling ilublob nang paulit-ulit
   pabalikbalik ang halik sa tubig

   hanggang wala nang maikumpisal—kundi tubig.