Poetry Issue 10

   Issue # 10: July-December 2008

Joselito D. Delos ReyesNilagaring Lalawigan


   Simple lamang partihin ang bundok,
   Ang linang, at dagat—
   Lahat ay hating-crosswise.
   Sa tao, iyan ang sa akin, ito ang sa iyo.
   Paramihan ng goma, holen, at pato.
   Lahat ng ito ay masayang laro.
   Matagal na akong it, at balagoong
   Ang naghahamon ng ayawan.
   Kung mistulang nadaya,
   Sigurado ang sumbungan sa yaya,
   Sa nanay. Pinakamalala na
   Ang mga nagsuntukang tatay
   Na ipinatawag ng kabesa de barangay.
   Pinagkamay, at gaya ng inaasahan,
   Umikot na nga ang nagyeyelong tagay.

   Ang paglagari sa lalawigan ay pwede ring exam:
   Mayroong sagot na kabisado, may hinulaan,
   At tiyak mayroong bilang na hindi alam.
   Kung lalagpak at masisingko
   May summer at remedial na sasalo.
   Ang pinakamasidhing problema lamang ay ito:
   Paano ko papalitan ang aking tarheta
   Na may numerong kayraming
   Buto’t balat, bungangang umaasa?