Poetry Issue 10

   Issue # 10: July-December 2008

Joselito D. Delos ReyesNanaginip Ako ng Terorista


   Nanaginip ako ng terorista.
   Pinasabog niya ang kalan namin.
   Sa panaginip, wala kaming maisaing

   At wala na rin kaming saingan
   Nang pinasabog ng terorista ang kalan.
   Sa panaginip nakabubusog sana ang kanin,

   Hindi uso ang ulam, sipol, tawa lamang
   Busog ka na kung hindi dahil sa teroristang
   Nagpasabog ng kalan naming

   De-gaas. Nagliyab nang pagkataas-taas
   Kaya inakyat namin ang bai-baitang na apoy,
   Hinabol, bitbit ang kalderong walang bigas,

   Umaasang makapagsasaing sa huling
   Hirit at sirit ng apoy. Kahit walang bigas.
   Kahit walang bigas ngunit may apoy.

   Sapat na ang apoy ayon sa terorista.
   Sa panaginip, naisasaing ang init.
   Naiuulam ang apoy. Nadedede

   Ang gaas. Nalaman namin ito sa teroristang
   Palakaibigan. Nagpatawag siyang Billy
   (Kung “-the Kid” o “-the Goat” hindi niya sinabi).

   Pasasabugin ko ang lahat ng kalan, aniyang
   Humahagikgik. At nakita ko ang libong
   Fountain ng apoy: de-gaas, de-shellane,

   De-kuryente, de-uling. Wanted na
   Ang terorista, umalis na balisa katatawa.
   Bahagya ko nang hindi matawid ang crossing

   Ng hindi pagkagising. Kung hindi sa tunog
   Ng alarma ng umaangil kong bunso:
   Malusog na malusog kasususo ng dugo.