Poetry Issue 10

   Issue # 10: July-December 2008

Allan PopaPagkaraan ng Konsiyensiya


   Paisa-isa pipindutin mo
   para palakihin sa iyong harap

   mga larawan ng katawan
   na mariin ang kapit sa ari:

   bawat isa kanya-kanyang
   panunuya na uunahan ka

   sa sukdulan bagamat
   walang isa na mapagnasahan.

   Saan ibabaling ang tingin
   kung pinugutan na ng ulo

   ang walanghiyang katawan
   ng sariling kahihiyan?

   Walang katawan ang mukha ng ligaya.

   Nakikita ka kahit wala silang mga mata.