Poetry Issue 10

   Issue # 10: July-December 2008

Jerry B. GracioHuni


   Sa gitna ng gulong at ikot ng ehe,
   Narinig niya ang huni—

   Sumasabay sa taginting ng liyabe,
   Sa langitngit ng turnilyo,

   Sumisingit sa angil ng makina,
   Pilit sumasapaw sa singasing.

   Nasa loob ng pabrika ang ibon?
   O nasa labas? Nakadapo sa kapok

   Malapit sa tarangkahan, o salabid
   Ng kawad ng telepono at koryente.

   * * *

   Ang huni, musika sa gitna
   Ng kalampagang sintunado,

   Tila naghahanap ng akmang ritmo
   Upang makabuo ng isang siklo.

   Saglit niyang pinatay ang makina,
   Nagkunwaring maninigarilyo sa labas,

   Hanap ang ibon. Walang nakadapo
   Sa punong kapok, wala sa salabid

   Ng mga kawad. Ninamnam niya
   Ang himig na nananatili sa hininga;

   Nang biglang umambon, dumapo
   Ang tikatik sa mga kable, naglambitin

   Sa mga sanga, naglandas sa pader
   At tuluyang lumagaslas sa bambang.

   * * *

   Inilahad niya ang mga palad
   At ipinanghilamos ang ulan,

   Binanyusan ang tainga
   Na naghahanap ng musika

   Sa salimbayan ng mga ingay.
   At bago pumasok sa loob

   Ng pabrika, bago muling
   Paandarin ang makina,

   Naihimig niya ang mga unang
   Titik ng isang limot na awit.