Poetry Issue 10

   Issue # 10: July-December 2008

Allan PopaGericault


                                 A tous ceux que j’aime. Adieu!


   Mula sa dalisay na katahimikan na iyong hiningi
   upang makapagpinta, mahaplos nang hindi nasasaling

   ang mukha ng baliw, kriminal, may-sakit, bangkay,
   silang hindi nakapagbabalik ng iyong tingin: pugot na ulo,

   putol na paa, putol na kamay, kaliwang kamay na hindi
   gumuhit ngunit putol na iginuhit bago ka bumitaw,

   maiaahon ka ng matitipunong kabayo, maitatali mo
   ang iyong katawan sa katawan nilang pumapalag sa renda.