Poetry Issue 10

   Issue # 10: July-December 2008

Allan PopaBaboy


   Malalasap pagbigkas ng baboy kung bakit baboy
   ang mababasaging alkansiyang hindi nagawang

   mapabigat bagamat matabang-mataba sa iyong palad.

   Pinakinggan mo ang pag-alog sa kahungkagan
   ng iilang sensilyong naihulog sa mabintog na tiyan,

   tiningala’t sinilip ang dilim sa napakakitid na butas.

   Matatandaang ito ang gulang ng pagtuklas ng sarap
   sa pagtuklap ng langib ng papahilom na sugat.

   Nakapaglalaway, nakapangingiwi ng mga labi

   ang pagsungkit, pagkupit ng pilak mula sa sarili
   na mariing maikukuyom sa nangangati mong palad.

   Malalasap pagbigkas ng baboy kung bakit baboy.