Poetry Issue 10

   Issue # 10: July-December 2008

Miguel Paolo CelestialAraw Gabi


   11:58

   Gumagapang ang anino sa dingding,
   gagambang ginambala ng hangin.
   Maghahatinggabi, tumutulo ang tubig
   sa lababo ng katahimikan.
   Pumapatak ang mga sandali, dumadaloy
   patungo sa di nababawing panaginip.
   Nagbubuhangin ang aking oras,
   idinidikdik ng bumibigat na kumpas,
   nag-iipon na pulbong tinitikman
   ng yumuyukong butiking tumitiktik.

   Ilang minuto, ilang araw at linggo
   ganitong napapatigil, napapatunganga
   sa dyip, opisina, almasen, at simbahan
   tulad ng pagtitig sa salaming
   walang ibinabalik? Laging may simoy
   na kumakaluskos sa mga dahon:
   sinasalat ng aking mga daliri ang mga bagay
   habang nilulusong ang kalsada
   ng tao, busina, alikabok, at etiketa.
   Ngunit sa bawat pag-uwi di mawari
   kung ano ang nadama. Laging dumadapo
   ang kutob na sa bawat umagang lumubog
   papalayo nang papalayo ang aking anino,
   ang aking kamay sa pinto.

   07:15

   Bumubusina na ang basurero. Isa-isang
   ilusot ang mga butones ng polo, higpitan
   ang relo sa pulso at kurbata sa kuwelyo.
   Hiwaan ng hati ang buhok habang hinihiwalay
   ang sariling para lamang sa trabaho. Itupi at ibulsa
   ang tinig kasama ng inalmirol na panyo.

   Ilaklak ang kape habang nilalanghap
   ang umaga sa isang buntonghininga. Wala nang
   oras umupo sa almusal. Pagsilip sa bintana,
   sumasayaw ang sinag sa dahon ng bugambilya.
   Walang bihis ang liwanag na binabati ng huni,
   walang sukat na awit ng maya. Sumasabit sa tinik
   ng bulaklak ang aking lalamunan. Paglampas
   ng tarangkahan, nakaalis na ang mga tagahakot.
   Tangay ng trak pati ang aking lakas na lumingon.

   2:06

   Sinusundan ang yapak at yabag ng dumaraang tao,
   ang nalalagas na mga salita habang sunudsunod
   na pinapatay ang sindi ng mga tindahan.
   Para akong dayong nag-aabang ng kapalaran
   sa mangilan-ngilang upuan ng kapihan, di maalala
   ang pagkakapadpad. Isinusulat sa napkin
   ang bulong ng simoy, ang hiling ng usok,
   ang pahimakas ng dahong tinangay ng humarurot.
   Kumakalansing ang inililigpit na kubyertos,
   sumasagi sa platito, sa tasang pinaglatakan
   ng kape. Lumulutang sa maulap na himpapawid
   ang mga bituin tulad ng múmo sa sabontubig.

   Namimitig ang binti ng lamesa. May pingas
   ang baso, mapait na lasang naiwan sa bibig:
   panis na pag-asang pinangako ng umaga
   pagkagising. Walang kahulugang taglay o maikukubli
   ang natitirang ilaw ng siyudad na nababasag.
   Dumarating ang agam-agam tulad ng madalang
   na sasakyan. Para akong palitadang di alam
   kung anong dumaraan, nararamdamang dumadagan.

   12:10

   Please flush the toilet after use. Properly dispose tissue
   paper in the trash bin. Turn the lights off as you leave.

   Pagtingin sa salamin, walang nakikita kundi ang laman
   ng banyo ng kapihan, ang ilaw ng bumbilyang kumikinang
   sa baldosa. Isa-isang bumabalik ang tila pinagdugtong-dugtong
   na mata, ilong, bibig. Sandaling iniwan ang opisina
   para mananghalian, nangangawit pa rin ang aking isip.
   Paglabas, kulay plema ang araw sa lalamunan
   ng tabitabing gusali. Paglingon sa kabilang lamesa,
   binugahan ng usok ng sigarilyo ang aking mukha.

   Pinaiigting ang init ng tanghali ng garalgal
   ng motor at lutóng ng malapapeles na pag-uusap.
   Napupusyaw ng ingay ng negosasyon, miting, at tsismis
   ang kulay ng kotse, kurbata, at pananamit. Abuhin
   pati ang lumiligidligid na sulyap, mapagkuwentang
   mga tingin. Hanggang dito kaharap ko pa rin ang iskrin.
   Nalalasahan ang spaghetti ng naipulupot kong dila,
   nilulunok ang naiwang lasa ng pakutkutkutkot na pananalita. Dahil
   kahit karton, goma, at plastik, wala na akong di kayang nguyain.
   Natutuhan ko na ring paliitin ang tinig at patalasin ang ngipin.

   1:46

   Sinisinat ang buwan. Pinipilit matulog ngunit ginigising
   ng ngaligkig. Nasasagi ng anino ng pusa ang taob
   na palanggana. Sinusundan ng langgam ang bakas ng bahaw
   samantalang tinutugaygay ng tubig ang maselang hita
   ng naaagnas na bakod. Nabubulabog ng kalantog
   ng pagdududa ang pagtulog ng aso. Mabalahibo
   ang alunignig. Pinupunit ng paniki ang nisnis
   na alpombrang sinusulsi muli ng kaluskos sa kalsada.
   Umuungol ang alkantarilya sa ilalim ng lupa
   habang dumaraan ang nanginginaing ulap.

   Walang paglingap ang gabi, ngunit di mahirap matisod
   ang landas papunta sa sariling dumadaloy sa ilog
   ng buwan, sumasabit sa lubid ng kuryenteng iniwan
   sa hangin ng sasakyan, tinutunton ng tulirong kulisap
   sa paligid ng liwanag. Walang laman ang baul ng dilim
   kundi ang manipis na telang hinabi ng kilos ng daigdig.

   5:45

   Naghuhumiyaw ang mga tandang. Di lang tigatlo
   ang tilaok kundi tatlong libo. Ginigising ang siyudad
   na itinatwa ang sarili magdamag. Tinig ng tila naliligaw
   na ambulansiyang di mahanap ang nasagasaan.
   Bago pumasok sa building ng opisina, tumitig sandali
   sa salamin, huminga ng sariwang hangin.
   Di inaasahang maaninaw ang larawan ng sarili nang dumaan
   sa loob ang isang mamang nakaitim. Sa labas ng mall
   matapos ang trabaho, nagisnang kinakain ng panghukay
   na makina ang lupa. Proyektong dudugtong sa almasen.

   Magaspang ang tunog ng hinahalong kongkreto.
   Tumitilapon ang graba. Sumisigabo ang dumi
   mula sa durog na dingding ng dating nakatayong gusali.
   Nagmamartilyo ang init. Nagmamadali papuntang grocery,
   napatigil nang sandaling nasilayan sa likod ng alikabok
   ang kumikinang na lamat na nagkalat sa salamin
   ng liwanag. Basag tulad ng umagang binati ng tandang,
   biyakbiyak tulad ng aking kapanatagang kinilatis
   ng walang patawad na sinag. Nagmistulang kalansay
   at buto ang nilampasang bundok ng batong panambak.
   Lumabas sa aking pandinig ang nag-ipong buhangin.

   3:59

   Nagpapalimos ang isang kamay ng orasan
   habang ang kabila’y nagmamaang-maangan.
   Nangangatog ang mga haligi ng bahay, nirarayuma
   ang mga dingding. Ngalumata ang natitirang bukás
   na bintana. Kaninang alas singko sa dyip, naghalo
   sa dalumat ang lamig ng iniwang opisina at ang usok
   ng nagbarang trapik. Takip ng aking katabi
   ang kanyang mukha. Umuwi akong may galos sa dibdib.
   Gasgas ang hininga ng hanging kumaladkad
   sa palapalaspas na dahon. Tuyo ang huni ng mga ibon.

   Gumising ako kanikanina mula sa panaginip ng nililipad
   na papeles, diyaryo, resibo, at kaha ng sigarilyong
   nagbubunton sa paanan ng muhon. Sa tabi nito ang mabigat
   at mabagal na Pasig na dumadaloy sa guniguning
   walang lagusan palabas ng lungsod. Pagbangon
   at pagpunta sa banyo, nakitang nagsilabasan ang alupihit,
   limatik, at ipis. May biyak na kawangis ng gagamba
   ang seramikong baldosa. Habang naghihilamos,
   tila may ibinubulong ang lamok sa aking tainga. Di ko
   matandaan saan nailapag ang aking susi, barya, panyo,
   at pitaka. Di mahalukay sa basurang ibinalik ng ilog ng alaala.

   12:00

   Hindi na tinalop ang katawan ng patay
   na daga sa daan. Pisampisa, tila manggang
   sumabog ang laman at naiwan na lamang
   ang mabuhok na butong dinugtungan ng buntot.
   Napagod na siguro sa kahahanap ng pintuang
   matatakasan sa laberinto ng lungsod.

   Humimpil at suminghap ng mausok
   na hanging walang alam na kaliwa o kanan.
   Tumigil sa karipas ng karera, sinagasaan.